PERSONUPPGIFTSPOLICY

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/sanicare/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-25, har följande policy upprättats och antagits för Sanicare AB och Sanicare Hjälpmedel AB.

Syfte

Ditt förtroende för oss är viktigt. Vi värnar om din integritet. Vårt mål är att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för detta ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Normalfallet

I normalfallet är du kund hos Sanicare AB eller Sanicare Hjälpmedel AB. I samband med att du handlar hos oss och accepterar våra villkor godkänner du också att vi får använda dina personuppgifter för att fullgöra vår del av åtagandet. Du kan också ha gjort ett inlägg på vår hemsida, hemsidans bloggfunktion eller vår närvaro på sociala medier. Vi använder s:k ”Cookies” för att säkerställa statistik och information.

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra avtalade förpliktelser t ex enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar för dig som kund i Sanicare AB och Sanicare Hjälpmedel AB:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användar-genererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor i samband med köp. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vid leveranser till dig anlitas tredjepartslogistik vilket innebär att dina varor kundpackas av vår logistikpartner för leverans till angiven adress.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Det innebär att endast auktoriserad personal får tillgång till aktuella personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Undantag är här de försändelser som sänds via vår logistikpartner. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi ett speciellt avtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.

Hur återkallar jag mitt samtycke eller får uppgifter om vad som registrerats

Du kan via brev, mail eller telefonsamtal alltid begära uppgifter om vad som registrerats om dig som person i våra register. Du kan på samma sätt återkalla ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter förutom i de fall som nämns ovan. Vi skall inom sju dagar återkomma till dig med aktuella uppgifter.

Ansvar

Sanicare AB och Sanicare Hjälpmedel AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

BilagaStorlek
Personuppgiftspolicy.pdf62.07 kB